Zamieniamy odpady w paliwo

Univice wspiera przyszłość energii odnawialnej w Unii Europejskiej. Jako producent biopaliwa o bardzo niskiej zawartości węgla w Polsce, jesteśmy dumni z naszych innowacji i wysiłków na rzecz rozwoju zrównoważonej energii. Na naszej stronie internetowej dowiesz się, jak przyczyniamy się do rozwoju przyszłości paliw.

BIOPALIWO O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA

Biopaliwo o bardzo niskiej zawartości węgla jest zrównoważonym, czystszym w spalaniu substytutem oleju napędowego, który zmniejsza emisję zanieczyszczeń o 80+%, jednocześnie zwiększając wydajność i żywotność silnika.

CO ZAPEWNIAMY

Oferujemy biopaliwo o bardzo niskiej zawartości węgla, które spełnia lub przekracza specyfikacje, z solidną logistyką, dostosowanymi cenami i strukturami, aby dostosować się do różnych potrzeb klientów.

KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚCI

Niskoemisyjne biopaliwo firmy Univice zapewnia wysoką jakość, interesujące miejsca pracy, czystsze powietrze i zwiększa popyt na towary i usługi dla lokalnych społeczności.

0 %
Redukcja emisji węglowodorów ze stosowania biodiesla
0 %
Jednostki energii odnawialnej zwracane za każdą jednostkę energii kopalnej wykorzystanej do produkcji biodiesla
0 %
Ilość odpadów zużywanych przez Univice do produkcji biodiesla
0 %
Redukcja niebezpiecznych odpadów z produkcji biodiesla vs petrodiesel