O nas

Jak możemy ograniczyć emisje z transportu drogowego? Co będzie motorem zrównoważonej mobilności?

Jak szybko możemy osiągnąć realny wpływ? 

Nie ma prostej odpowiedzi na te pytania i żadna technologia nie jest w stanie zaoferować uniwersalnego rozwiązania. Jedyną realną drogą naprzód jest połączenie szeregu rozwiązań, od energii elektrycznej i wodoru po e-paliwa i paliwa odnawialne, poprzez wykorzystanie unikalnych zalet każdego z nich możemy osiągnąć nawet najbardziej ambitne cele klimatyczne, a klimat nie może czekać, musimy działać już teraz. Musimy zacząć zadawać właściwe pytania. Pytania, które nie są definiowane przez rodzaj energii napędzającej nasze silniki, ale przez to, skąd ta energia pochodzi. Musimy pozbyć się z transportu paliw kopalnych, niezależnie od tego, czy są one rafinowane jako paliwa płynne, czy wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej lub wodoru. Potrzebujemy nowej, zrównoważonej przyszłości transportu opartej na odnawialnych źródłach energii, energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej, wodoru, paliw elektrycznych lub surowców odnawialnych do produkcji paliw płynnych lub gazowych. Nie chodzi o to, czy nasze pojazdy są napędzane silnikiem spalinowym, wodorowym ogniwem paliwowym czy elektrycznym układem napędowym, ale raczej o to, czy odpowiedni nośnik energii jest odnawialny. Prawdziwa zmiana nastąpi wtedy, gdy połączymy wszystkie dostępne zrównoważone rozwiązania – technologie, które zmienią świat.

Univice to grupa zajmująca się zrównoważoną energią, która projektuje, rozwija i dostarcza kompleksowe rozwiązania od koncepcji po realizację.

Jesteśmy wielkimi zwolennikami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i dążymy do jak najdłuższego wykorzystania zasobów. Wydobywamy z nich maksymalną wartość już w trakcie ich użytkowania, odzyskujemy i regenerujemy produkty i materiały po zakończeniu okresu użytkowania oraz generujemy liczne korzyści dla naszych dostawców i klientów. Uważnie monitorujemy możliwości wykorzystania energii odnawialnej i angażujemy się na każdym etapie łańcucha realizacji projektu, począwszy od procesu składania ofert, przygotowania przetargu, studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń, opracowania projektu przetargowego, zaopatrzenia i finansowania projektu, aż po budowę i użytkowanie. Nasze projekty są opracowywane z myślą o optymalnej, długoterminowej pracy. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań i długotrwałych relacji z dostawcami technologii, lokalnymi partnerami i klientami.