Jak zostać dostawcą?

Univice każdego roku wydaje znaczne kwoty na towary, usługi i realizacje projektów. Nasze wartości określają, jak traktujemy dostawców, i dlatego chcemy zapewnić, że nasz proces wyboru dostawców był zrozumiały.

Zazwyczaj oceniamy dostawców na podstawie następujących kryteriów:

Historia bezpieczeństwa i higieny pracy – oceniamy dotychczasowe osiągnięcia dostawcy w zakresie bezpiecznej pracy. Sprawdzamy, czy dostawca przeprowadza regularne szkolenia dla pracowników i podwykonawców. 

Odpowiedniość – Oceniamy wszystkich dostawców, aby potwierdzić, że posiadają osiągnięcia i zdolność do dostarczania towarów i usług, których Univice potrzebuje, aby spełnić naszą specyfikację techniczną.

Stabilność finansowa – Sprawdzamy, czy prowadzenie interesów nie doprowadzi do sytuacji, w której dostawca stanie się zbyt zależny od kontraktu z Univice. Sprawdzamy również zdolność dostawców do zarządzania oczekiwaną wartością kontraktu oraz kondycję finansową. 

Jakość – sprawdzamy zaangażowanie dostawców w ciągłe doskonalenie. Obejmuje to sprawdzenie odpowiednich certyfikatów zapewnienia jakości, udokumentowanych procedur i akredytacji ISO.

Polityka i historia zrównoważonego rozwoju – Oceniamy, w jaki sposób dostawca uwzględnia czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenia i ISO 14001. Bierzemy również pod uwagę politykę dostawców w zakresie czynników społecznych, takich jak standardy pracy pracowników i podwykonawców. 

Całkowite koszty – Stosujemy podejście całościowe, uwzględniając wszystkie koszty związane z umową, począwszy od fazy przejściowej, aż po ostateczne zakończenie umowy.