Weryfikacja zrównoważonego rozwoju

Biopaliwo zaawansowane firmy Univice jest produkowane w całości z odpadów takich jak odpady spożywcze, tłuszcze brunatne i kanalizacyjne i jest najbardziej ekologicznym dostępnym biopaliwem, oferującym naszym klientom najwyższy poziom oszczędności węgla. Każda tona kopalnego oleju napędowego, która zostaje zastąpiona biopaliwem Univice, pozwala zaoszczędzić ponad 90%. Biopaliwo produkowane przez firmę Univice jest zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami.

Biopaliwo zaawansowane firmy Univice zostanie akredytowane certyfikatem ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

Ponadto firma Univice zostanie zatwierdzona przez Agencję Ochrony Środowiska, co oznacza, że będziemy mogli eksportować nasze biopaliwo za granicę oraz do całej Europy.

Ponieważ biopaliwo jest odnawialnym, czystym paliwem, jego użycie pozwala konsumentom i przedsiębiorstwom zmniejszyć ich ślad węglowy, czyli ilość dwutlenku węgla emitowanego w wyniku zużytej energii. Dzięki wykorzystaniu odpadów, dystylowane biopaliwo Univice posiada szczególnie wysoką ocenę w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Wszystkie rodzaje biopaliwa, jeśli produkowane są bez emisji netto dwutlenku węgla wynikającej ze zmiany sposobu użytkowania ziemi, są bardziej przyjazne dla środowiska niż paliwo mineralne. A biopaliwo z odpadów tłuszczowych jest bardziej przyjazne dla środowiska niż biopaliwo produkowane z olejów z pierwszego tłoczenia, takich jak olejów zużytych.