Surowce

Wizją Univice jest recykling i ponowne wykorzystanie zużytych tłuszczów, olejów i smarów. Dodanie wartości i przeniesienie tych obecnie niewykorzystywanych materiałów na wyższy poziom w hierarchii odpadów. Strategia Univice jest bezpośrednio zgodna z polityką UE i odnosi się do celów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, które są kluczowe w tych politykach i dyrektywach. Dzięki zastosowaniu surowców, które są odpadami lub pozostałościami z innych przemysłów, powstające  zaawansowane biopaliwo jest nie tylko znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż paliwo mineralne, ale również bardziej zrównoważone. W rzeczywistości jest ono najbardziej zrównoważone spośród wszystkich dostępnych obecnie na rynku biopaliw.