Jak otrzymać zapłatę na czas

W Univice jesteśmy zobowiązani do terminowego płacenia naszym dostawcom zgodnie z warunkami umowy. Analizujemy płatności naszych dostawców, obserwujemy bieżące zmiany i podejmujemy odpowiednie działania w celu poprawy jakości naszych usług.