Środowisko

Istnieje wiele korzyści dla środowiska związanych z wykorzystaniem biopaliw, szczególnie biopaliw zaawansowanych wyprodukowanych z odpadów i produktów ubocznych z innych branż przemysłowych.

Ponieważ biopaliwo jest odnawialnym, czystym paliwem, jego stosowanie pomaga zmniejszyć ślad węglowy konsumentów i przedsiębiorstw – ilość dwutlenku węgla emitowanego w wyniku zużytej energii. Dzięki wykorzystaniu przez nas materiałów odpadowych, destylowane biopaliwo osiąga wyjątkowo dobre wyniki w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Biopaliwo wszystkich rodzajów, jeśli jest produkowane bez emisji dwutlenku węgla netto w wyniku zmiany sposobu użytkowania ziemi, jest bardziej przyjazne dla środowiska niż mineralny olej napędowy. Biopaliwo zaawansowane z odpadów olejowych jest lepsze dla środowiska niż biopaliwo produkowane z olejów z pierwszego tłoczenia, takich jak zużyty olej kuchenny.

Biorąc pod uwagę całą energię zużytą do produkcji biopaliwa zaawansowanego z odpadów pochodzących z różnych branż, a następnie dodając wyparcie dwutlenku węgla, działalność Univice ma korzystny wpływ na środowisko.

Nasze biopaliwo jest również bardzo ekologiczne. Nasze surowce nie powodują zmian w użytkowaniu ziemi, ani nie stanowią konkurencji dla łańcucha pokarmowego.