Produkcja zaawansowanego biopaliwa

Wysokiej jakości biopaliwo wymaga precyzyjnego, zaawansowanego technologicznie procesu. Produkcja biopaliwa rozpoczyna się od surowców biologicznych, takich jak olej sojowy, niejadalny olej kukurydziany, odpady tłuszczów zwierzęcych i zużyty olej kuchenny. Pierwszym krokiem do zapewnienia wysokiej jakości biopaliwa jest usunięcie zanieczyszczeń z surowca poprzez proces rafinacji zwany obróbką wstępną. Rafinowany surowiec jest mieszany z alkoholem przy użyciu katalizatora chemicznego. Nazywa się to transestryfikacją, w wyniku której powstają dwa produkty: estry metylowe – chemiczna nazwa biopaliwa oraz gliceryna – cenny produkt uboczny, wykorzystywany w produkcji mydeł i innych wyrobów. Po oddzieleniu gliceryny, estry metylowe są myte, a pozostały metanol jest usuwany w dodatkowych etapach, co zwiększa jakość produktu końcowego. Jednym z najbardziej krytycznych etapów w procesie produkcji jest faza oczyszczania.  

Ten etap usuwa z estru metylowego wszelkie pozostałe zanieczyszczenia i cząsteczki. Jest to jeden z dodatkowych kroków, które Univice podejmuje w celu wyprodukowania wysokiej jakości biopaliwa. W celu oceny jakości i wydajności przeprowadzanych jest 20 rygorystycznych testów. Wszystkie wyniki testów są dokumentowane w raporcie zwanym certyfikatem analizy, lub CFA.

Teraz bipaliwo jest gotowe do dystrybucji. Podczas całego procesu Univice przeprowadza dodatkowe testy. W ten sposób nasze biopaliwo przewyższa standardy przemysłowe. Dodatkowo, produkcja wysokiej jakości biopaliwa jest dokładnym, zaawansowanym technologicznie procesem. Proces, w którym przestrzegane są surowe normy, aby stworzyć paliwo, które jest korzystne dla twojego silnika.