Tłuszcz, olej i smar z odpadów ściekowych

Tłuszcze, oleje i smary, pochodzące z przemysłu ściekowego, osadzają się w sieciach kanalizacyjnych, blokują studnie i gromadzą się w oczyszczalniach ścieków.

Powodują one powodzie i zanieczyszczenia, a ich koszt dla przemysłu wodnego szacuje się na miliony rocznie. Ten problematyczny strumień odpadów jest zdegradowany i zazwyczaj zawiera dużo zanieczyszczeń. 

Univice współpracuje z firmami zajmującymi się usuwaniem tłuszczów i przetwarzaniem go za pomocą unikalnej technologii w celu usunięcia zanieczyszczeń i wytworzenia czystego oleju nadającego się do produkcji biopaliwa.