Zdrowie i bezpieczeństwo

 Firma Univice jest zaangażowana w dążenie do doskonałości w całej działalności i uważa, że zdrowie i bezpieczeństwo są kluczowe dla wzrostu i rozwoju firmy i jej pracowników.

 Minimalizacja ryzyka i kontrola produktów ma zasadnicze znaczenie i pozostaje kluczowym elementem ogólnej strategii firmy. 

Univice uznaje, że wysokie standardy zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu są korzystne nie tylko dla każdej osoby, ale także dla działalności biznesowej, podejścia do badań i rozwoju oraz relacji z partnerami, sąsiadami i agencjami stron trzecich.

Univice jest zaangażowana w dynamiczny system bezpieczeństwa i higieny pracy, który będzie regularnie porównywany z najwyższymi standardami i wynikami branżowymi, a następnie przekazywany wszystkim pracownikom.