Nasze zaangażowanie na rzecz społeczeństwa

Biopaliwa mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi, jak i również przynoszą duże korzyści ekonomiczne dla lokalnych społeczności. W czasie procesu zwiększania ekonomicznej i ekologicznej wartości materiałów odpadowych, takich jak np. odpady z separatorów tłuszczu, UNIVICE zapewnia wysokiej jakości miejsca pracy oraz zwiększa popyt na lokalne towary i usługi.

Korzyści płynące z zastosowania biopaliw to nie tylko poprawa jakość powietrza i zmniejszenie emisję dwutlenku węgla, ale także korzystny wpływ na globalne i regionale środowisko naturalne.

Duża część naszych surowców pochodzi od lokalnych społeczności. Większość naszych materiałów i części eksploatacyjnych kupowana jest od lokalnych dystrybutorów. Miejscowi wykonawcy dostarczają nam dodatkowych materiałów potrzebnych do utrzymania i ulepszenia pracy naszego zakładu. Każda fabryka biodiesla jest nowym ekosystemem gospodarczym, który tworzy efekt mnożnikowy zwiększonej aktywności gospodarczej w lokalnych i regionalnych społecznościach. Pomagamy w poprawie zdrowia i środowiska naturalnego. Niskoemisyjne paliwo jakim jest biodiesel może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o ponad 80% oraz do redukcji innych szkodliwych zanieczyszczeń nawet o 50% w porównaniu z olejem napędowym na bazie ropy naftowej. Kolejnym kluczowym czynnikiem są korzyści zdrowotne wynikające z czystszego spalania paliw.

Jakość powietrza jest znacznie gorsza na obszarach przemysłowych, na których powszechnie stosuje się olej napędowy i które już cierpią z powodu zwiększonego zanieczyszczenia powietrza spowodowanego dużym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych. To właśnie te społeczności, które są niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i którym brakuje środków na walkę z wieloma negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza, czerpią największe korzyści ze stosowania biodiesla. Czystsze spalanie paliw oznacza bowiem czystsze powietrze, co przekłada się na zmniejszone ryzyko astmy i innych chorób układu oddechowego.