Zrównoważony rozwój

Unia Europejska dostrzega korzyści płynące z paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych, jak również rolę, jaką mają one do odegrania w zmniejszaniu zależności od ograniczonych zasobów paliw kopalnych oraz w ograniczaniu szkodliwych emisji dwutlenku węgla.

Dlatego też produkcja i wykorzystanie biopaliwa są wspierane, szczególnie w przypadku biopaliwa z najbardziej zrównoważonych źródeł, takich jak nasze.

W poszukiwaniu zrównoważonych, tanich surowców, firma Univice oopracowała technologię do niekonwencjonalnych, zdegradowanych i trudnych w obróbce odpadów olejowych i tłuszczowych. Materiały te mają wiele zalet, ponieważ nie zagrażają łańcuchowi pokarmowemu ani nie stanowią dla niego konkurencji, są łatwo dostępne do przerobu na biopaliwo i nie wiążą się z nimi bezpośrednie lub pośrednie zmiany w użytkowaniu ziemi (LUC/ILUC).