Nasze Dzialania

Biopaliwa są szeroko stosowane jako odnawialna i czysta w spalaniu alternatywa dla paliw mineralnych.

Najczęściej stosowane są w transporcie drogowym, gdzie napędzają samochody, autobusy czy ciężarówki. Przynoszą korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla silników tych pojazdów. Poprawiają smarowanie silnika, spalają się bardziej efektywnie, co zmniejsza emisję spalin, oraz są praktycznie wolne od siarki i mogą wydłużyć żywotność silnika oraz zmniejszyć zużycie paliwa.

Nic więc dziwnego, że odgrywają one znaczącą rolę w zmniejszaniu zależności od paliw kopalnych, w redukcji emisji dwutlenku węgla i zajmują ważne miejsce w wielu korporacyjnych strategiach redukcji emisji dwutlenku węgla. Biopaliwa mogą być wytwarzane z szerokiej gamy surowców na bazie oleju. Nasze surowce obejmują łój, pozostałość z przemysłu mięsnego, oraz inne wysoko zdegradowane surowce, takie jak oleje i tłuszcze odzyskiwane z sieci kanalizacyjnej, jak również odpady z separatorów tłuszczu oraz tłuste/olejowe odpady spożywcze. Wykorzystanie surowców będących odpadami i pozostałościami z innych branż oznacza, że nasze biopaliwq nie tylko zapewniają znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami mineralnymi, ale są również wysoce zrównoważone. W rzeczywistości są ono najbardziej zrównoważone spośród wszystkich dostępnych obecnie na rynku biopaliw.

Nasza zaawansowana technologicznie fabryka dokonuje wstępnej obróbki surowca, aby usunąć z niego wilgoć, zanieczyszczenia stałe i inne nierozpuszczalne materiały. Oleje przechodzą następnie do fazy wstępnej estryfikacji, a potem do pełnej transestryfikacji. Następnie odciągane są produkty uboczne w postaci gliceryny i nawozów. Powstałe w ten sposób biopaliwo jest oczyszczane i poddawane destylacji, aby jakość produktu końcowego odpowiadała normom europejskim.

Univice posiada jedyny w Polsce zakład wykorzystujący technologię ciągłej destylacji.