Kryteria oceny

Przed przyznaniem kontraktu, wszystkie poniższe kryteria są oceniane przez kluczowych, wyspecjalizowanych menedżerów. W trakcie całego procesu odbywamy regularne spotkania, aby upewnić się, że wszyscy zaangażowani są pewni, że oceny dostawców są uczciwym odzwierciedleniem propozycji każdego z oferentów.

Podczas oceny uwzględnia się, w stosownych przypadkach, następujące czynniki:

 • Minimalne użycie nowych surowców w produkcie.
 • Stosowanie materiałów nadających się do recyklingu zamiast materiałów jednorazowego użytku.
 • Minimalny lub zerowy wpływ cyklu życia produktu lub usługi na środowisko.
 • Eliminacja stosowania opakowań tam, gdzie to możliwe.
 • Zmniejszone zużycie energii/wody.
 • Eliminacja substancji toksycznych jeśli to możliwe.
 • Unikanie stosowania przedmiotów jednorazowego użytku.
 • Kwestie związane z utylizacją odpadów (wysoka zdolność do recyklingu)
  Preferowani są dostawcy, którzy posiadają:
 • Wartości i zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Certyfikaty lub nagrody za zrównoważony rozwój.
 • Systemy zarządzania zrównoważonym rozwojem lub systemy zarządzania jakością.
 • Pełną zgodność z Kodeksem postępowania dostawcy Univice.